Touki Bouki
 Djibril Diop Mambety. 1978

 Touki Bouki

 Djibril Diop Mambety. 1978

×

  1. uyisticvibes reblogged this from exiledpoetssociety
  2. nnnebe reblogged this from exiledpoetssociety
  3. axelkacoutie reblogged this from exiledpoetssociety
  4. state-of-black reblogged this from thegreenteacrimewavestudio
  5. sixela-sixela reblogged this from exiledpoetssociety
  6. matsudakouta reblogged this from thegreenteacrimewavestudio
  7. notesfromsputnik reblogged this from exiledpoetssociety
  8. exiledpoetssociety posted this